Јавне набавке

План јавних набавки

 

 

Позив за подношење понуда – Набавка оброка 2018

Конкурсна документација – Набавка оброка 2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – Набавка оброка 2018

Измењена конкурсна документација- Набавка оброка 2018

Питања и одговори

 

Одлука о додели Уговора -Набавка оброка 2018

Одлука о закључењу уговора

 

 

Пoзив за подошење понуда – Набавка услуга 2018

Конкурсна документација – Јавна набавка услуга 2018

 

Одлука о додели Уговора – Набавка услуга 2018

Oбавештење о закључењу Уговора

 

 

Позив за подношење понуда – Поступак јавне набавке мале вредности -Набавка бензина 2018

Конкурсна документација – Јавна набавка добара бр. 1.1.6.18 – Набавка бензина 2018

Oдлука о додели Уговора у поступку јавне набавке мале вредности добра 1.1.6./18

Обавештење о закључењу Уговора

 

 

Одлука о додели Уговора за трећу партију – канцеларијски материјал по партијама

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора – Канцеларијски материјал по партијама

 

Oдлука о додели уговора за трећу партију – Вулканизерске услуге

 

Oбавештење о закључењу уговора – 1 партијa

Oбавештење о закључењу уговора – 2 партијa

 

Oдлука о додели уговора – гориво

 

Oдлука о додели уговора – средства за хигијену

 

Позив за подношење понуда – јавна набавка мале вредности – намирнице 1.2.8.18

Kонкурсна документација 1.2.8.18

 

Oбавештење о закључењу уговора – добра – гориво

 

Oдлука о додели уговора – услуга осигурања возила

Одлука о додели уговора – услуга одржавања хигијене

 

Oдлука о додели уговора – намирнице

 

Одлука о додели уговора – сервисирање штампача и рециклажа тонера

 

Одлука о додели уговора – сервисирање рачунара

 

Обавештење о закључењу уговора, добра – средства за хигијену

 

Обавештење о закључењу уговора – намирнице за кориснике услуга социјалне заштите

 

Обавештење о закључењу уговора – услуге одржавања хигијене

 

Oбавештење о закључењу уговора – осигурање возила

 

Обавештење о закључењу уговора- сервисирање рачунара

 

 

Позив за подношење понуда – набавка бензина

Конкурсна документација – Јавна набавка – бензин

Oдлука о додели Уговора – јавна набавка – бензин

Oбавештење о закључењу Уговора – јавна набавка – бензин

 

Одлука о додели Уговора за услугу мобилне телефоније

Oбавештење о закључењу Уговора – услуга мобилне телефоније

 

 

Oдлука о додели Уговора – Услуга обезбеђења

Обавештење о закључењу Уговора – услуга обезбеђења