Јавне набавке

План јавних набавки

 

 

Позив за подношење понуда – Набавка оброка 2018

Конкурсна документација – Набавка оброка 2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – Набавка оброка 2018

Измењена конкурсна документација- Набавка оброка 2018

Питања и одговори

 

Одлука о додели Уговора -Набавка оброка 2018

Одлука о закључењу уговора

 

 

Пoзив за подошење понуда – Набавка услуга 2018

Конкурсна документација – Јавна набавка услуга 2018

 

Одлука о додели Уговора – Набавка услуга 2018

Oбавештење о закључењу Уговора

 

 

Позив за подношење понуда – Поступак јавне набавке мале вредности -Набавка бензина 2018

Конкурсна документација – Јавна набавка добара бр. 1.1.6.18 – Набавка бензина 2018

Oдлука о додели Уговора у поступку јавне набавке мале вредности добра 1.1.6./18

Обавештење о закључењу Уговора

 

 

Одлука о додели Уговора за трећу партију – канцеларијски материјал по партијама