Организација

Организациона структура центра:

Служба за младе:

  1. Прихватилиште за децу и младе
  2. Дневни боравак за децу и младе са проблемима у понашању
  3. Дневни боравак за децу из породица у ризику
  4. Прихватилиште за жртве насиља у породици

Служба за одрасла и стара лица

  1. Дневни боравак за одрасла и стара лица
  2. Помоћ и нега у кући за одрасла и стара лица

Саветовалиште за брак и породицу

Служба за опште, правне и финансијско-рачуноводствене послове.