Организациона структура

Организациона структура Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац:

Организациона јединица – Смештај у прихватилишта:

  1. Прихватилиште за децу и младе
  2. Прихватилиште за жртве породичног насиља

Организациона јединица – Дневне услуге у заједници

  1. Дневни боравак за одрасла и стара лица
  2. Дневни боравак за децу и младе
  3. Помоћ и нега у кући за одрасла и стара лица

Организациона јединица – Саветовалиште за брак и породицу (саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге)

Служба за опште и финансијско-рачуноводствене послове