Контакт

Центар за развој услуга социјалне заштите
„Кнегиња Љубица“, Крагујевац

ул. Чика Матина 5
34000 Крагујевац

Телефон: 034 355 485
Е-mail: centarkg@kneginjaljubica.org.rs

ПИБ: 107217778

 

 

 

Саветовалиште за брак и породицу
ул. Првослава Стојановића бр. 8
34000 Крагујевац

Телефон: 034 356 778

E-mail: savetovaliste.kg.porodica@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Служба за одрасла и старија лица
Ул. Чегарска бр. 2
34000 Крагујевац

Телефон: 034 501 152