Служба за младе

У оквиру своје делатности центар „Кнегиња Љубица“ пружа у служби за младе следеће услуге