Јавне набавке

2023. година

 

Набавка оброка за кориснике услуга социјалне заштите  – фебруар 2023. године

Обавештење о закљученом уговору- набавка оброка за кориснике услуга социјалне заштите

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда – набавка оброка за кориснике услуга сцијалне заштите

Позивно писмо – набавка оброка за кориснике услуга социјалне заштите

Образац понуде/образац структуре цене – набавка оброка за кориснике услуга социјалне заштите

Модел уговора о набавци услуге – набавка оброка за кориснике услуга социјалне заштите

 

 

2022. година

 

Уговор о набавци услуге – спремање и испорука оброка

Одлука о додели уговора – услуга набављања оброка за кориснике услуга социјалне заштите

 

 

План јавних набавки за 2022. годину

 

2021. година

 

Уговор за услугу Омладинске задруге

Уговор за набавку канцеларијског материјала  – прва партија

Уговор за набавку канцеларијског материјала – друга партија 

Уговор за набавку нових тонера

 

Уговор о набавци услуга грађевинско-занатских радова – Остале услуге и материјал за текуће одржавање

Уговор о набавци услуга грађевинско- занатских радова – Услуге радова на водоводу и канализацији

Уговор о набавци услуга грађевинско – занатских радова – Услуге радова на крову

Уговор о набавци услуга грађевинско – занатских радова – Услуге молерских радова

Уговор о набавци услуга грађевинско – занатских радова – Услуге радова на елетричним инсталацијама

Уговор о набавци услуга грађевинско – занатских радова – Услуге столарских радова

 

Уговор о набавци услуге – спремање и сервисирање оброка

 

 

План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2021. годину

 

 

 

2020. година

Обавештење о закључењу уговора – услуга интернета

 

Обавештење о закључењу уговора – набавка ХТЗ опреме – прва партија

Обавештење о закључењу уговора – набавка ХТЗ опреме – друга партија

 

Обавештење о закључењу уговора – услуга мобилне телефоније

 

Одлука о додели уговора – услуга обезбеђења

 

Одлука о додели уговора – услуга интернета

 

Одлука о додели уговора – услуга мобилне телефоније

 

Одлука о додели уговора – набавка ХТЗ опреме – прва партија

Одлука о додели уговора – набавка ХТЗ опреме – друга партија

 

Одлука о додели уговора – услуга осигурања возила

 

План јавних набавки 2020

 

Обавештење о закључењу уговора – партија 6 – остале услуге и материјал за текуће одржавање објекта

Обавештење о закључењу уговора – партија 3 – услуга радова на крову

Обавештење о закључењу уговора – партија 2 – услуге молерских радова

 

Обавештење о обустави поступка услуге грађевинско-занатских радова

 

Обавештење о закључењу уговора – услуга одржавања хигијене

 

Обавештење о закључењу уговора – гуме за аутомобил

 

Одлука о обустави поступка – услуга грађевинско-занатских радова

 

Обавештење о закључењу уговора – сервисирање рачунара

 

Обавештење о закључењу уговора – вулканизерске услуге

 

Обавештење о закључењу уговора – сервисирање штампача и рециклажа тонера

 

Одлука о додели уговора – грађевинско-занатски радови

 

Одлука о додели уговора – вршење вулканизерских услуга

Одлука о додели уговора – гумe за путничка возила

 

Обавештење о закључењу уговора – средства за хигијену

 

Одлука о додели уговора – услуга одржавања хигијене

 

Одлука о додели уговора – услуга омладинских задруга

 

Позив за подношење понуда – услуга – грађевинско-занатски радови

Конкурсна документација – услуга – грађевинско-занатски радови

 

Обавештење о закључењу уговора – грађевинско занатски радови

 

Одлука о додели уговора- услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера

 

Одлука о додели уговора – услуга сервисирања рачунара

 

Обавештење о обустави поступка – грађевинско-занатски радови

 

Одлука о додели уговора – средства за хигијену

Обавештење о закључењу уговора – услуга фиксне телефоније

 

Одлука о обустави поступка

 

Одлука о додели уговора – радови на електричним инсталацијама

 

Обавештење о закључењу уговора – набавка горива

Одлука о додели уговора за набавку горива

 

Питања и одговори – грађевинско-занатски радови

Конкурсна документација – грађевинско-занатски радови

Позив за подношење понуда – грађевинско-занатски радови

 

Одлука о додели уговора за набавку горива

 

Обавештење о закључењу уговора опн 30192000

Одлука о додели уговора за пружање услуге фиксне телефоније

 

Обавештење о закључењу уговора – канцеларијски материјал, прва партија

Одлука о додели уговора – канцеларијски материјал, прва партија

Одлука о додели уговора – канцеларијски материјал, друга партија 

 

Обавештење о закључењу уговора – набавка нових тонера

Oдлука о додели уговора за набавку нових тонера

 

Обавештење о закључењу уговора – услуга техничког прегледа

Одлука о додели уговора за набавку услуге техничког прегледа

 

 

Обавештење о закључењу Уговора

Одлука о додели Уговора у поступку јавне набавке мале вредности – услуга набављања оброка за кориснике услуга социјалне заштите 

Конкурсна документација – оброци 2020 фебруар

Позив за достављање понуда

 

 

Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности

Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуда – набављање оброка за кориснике услуга социјалне заштите

Конкурсна документација – набавка услуге набављања оброка за кориснике услуга социјалне заштите

 

 

2019. година

Обавештење о закључењу уговора – радови на електричним инсталацијама

 

Обавештење о закључењу уговора-  услуге физичко-техничког обезбеђења

 

Одлука о додели уговора – услуге радова на електричним инсталацијама

 

Обавештење о закључењу уговора – услуга мобилне телефоније

Одлука о додели уговора – фиксни телефони

 

Пoзив за подношење понуда – услуге радова на електричним инсталацијама

Конкурсна документација – Услуге радова на електричним инсталацијама

 

Одлука о додели уговора – услуга обезбеђења

 

Обавештење о закључењу уговора – набавка HTZ опреме – I партија

Обавештење о закључењу уговора – набавка ХТЗ опреме – II партија

 

Oдлука о додели уговора – услуга мобилне телефоније

 

Oдлука о додели уговора – I партија ХТЗ опрема

Oдлука о додели уговора – II партија ХТЗ опрема

 

Обавештење о закључењу уговора – рачунарска и сродна опрема

Одлука о додели уговора -рачунарска и сродна опрема 1. стр

Одлука о додели уговора – рачунарска и сродна опрема 2. стр

 

Обавештење о закључењу Уговора – услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера

Обавештење о закључењу Уговора – услуга сервисирања рачунара

 

 

Одлука о додели Уговора – услуга осигурања возила 2019

 

Oдлука о додели уговора – услуга одржавања хигијене 1 стр

Одлука о доделу уговора – услуга одржавања хигијене 2 стр

 

 

Oдлука о додели Уговора – услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера 2019

Одлука о додели Уговора – сервисирање рачунара 2019

 

 

Oбавештење о закључењу Уговора – Услуге столарских радова

Обавештење о закључењу Уговора – Остале услуге и материјал за текуће одржавање објекта

Обавештење о закључењу Уговора – Услуга радова на крову

Обавештење о закључењу Уговора – Услуге молерских радова

Обавештење о закључењу Уговора – Услуге радова на водоводу и канализацији

 

Обавештење о закључењу Уговора – добра – гориво 2019

 

Одлука о додели Уговора – јавна набавка мале вредности 2019

Обавештење о закључењу Уговора – услуга обављања привремено повремених послова 2019

Одлука о додели Уговора – гориво 2019

 

Oбавештење о закључењу Уговора -партија II

Oбавештење о закључењу Уговора – партија I

Oбавештење о закључењу Уговора

 

Позив за подношење понуда – грађевинско-занатски радови 2019

Конкурсна документација – грађевинско-занатски радови

 

Обавештење о закључењу уговора – Добра – канцеларијски материјал

 

Одлука о додели уговора – Услуга обављања привременo повремених послова

 

Oбавештење о закључењу уговора – услуга техничког прегледа возила 2019

Одлука о додели уговора за трећу партију – канцеларијски материјал 2019

 

Одлука о додели уговора – услуга техничког прегледа 2019

 

Обавештење о закључењу уговора – услуге грађевинско занатских радова 2019

Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности – Услуге грађевинско занатских радова 2019

Одлука о обустави поступка јавне набавке услуга грађевинско занатских радова 2019

Одлука о додели уговора – набавка услуге грађевинско занатских радова 2019

 

Одлука о додели Уговора – нови тонери 2019

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – услуге грађевинско-занатских радова 2019

Конкурсна документација- грађевинско-занатски радови 2019

 

 

Обавештење о закључењу Уговора – оброци за кориснике социјалне заштите

Одлука о додели Уговора – јавна набавка – оброци за кориснике услуга социјалне заштите 2019

Конкурсна документација – набавка оброка 2019

ПОЗИВ-ЗА-ПОДНОШЕЊЕ-ПОНУДА- набавка оброка 2019

 

 

План јавних набавки

 

 

Позив за подношење понуда – Набавка оброка 2018

Конкурсна документација – Набавка оброка 2018

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – Набавка оброка 2018

Измењена конкурсна документација- Набавка оброка 2018

Питања и одговори

 

Одлука о додели Уговора -Набавка оброка 2018

Одлука о закључењу уговора

 

 

Пoзив за подошење понуда – Набавка услуга 2018

Конкурсна документација – Јавна набавка услуга 2018

 

Одлука о додели Уговора – Набавка услуга 2018

Oбавештење о закључењу Уговора

 

 

Позив за подношење понуда – Поступак јавне набавке мале вредности -Набавка бензина 2018

Конкурсна документација – Јавна набавка добара бр. 1.1.6.18 – Набавка бензина 2018

Oдлука о додели Уговора у поступку јавне набавке мале вредности добра 1.1.6./18

Обавештење о закључењу Уговора

 

 

Одлука о додели Уговора за трећу партију – канцеларијски материјал по партијама

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора – Канцеларијски материјал по партијама

 

Oдлука о додели уговора за трећу партију – Вулканизерске услуге

 

Oбавештење о закључењу уговора – 1 партијa

Oбавештење о закључењу уговора – 2 партијa

 

Oдлука о додели уговора – гориво

 

Oдлука о додели уговора – средства за хигијену

 

Позив за подношење понуда – јавна набавка мале вредности – намирнице 1.2.8.18

Kонкурсна документација 1.2.8.18

 

Oбавештење о закључењу уговора – добра – гориво

 

Oдлука о додели уговора – услуга осигурања возила

Одлука о додели уговора – услуга одржавања хигијене

 

Oдлука о додели уговора – намирнице

 

Одлука о додели уговора – сервисирање штампача и рециклажа тонера

 

Одлука о додели уговора – сервисирање рачунара

 

Обавештење о закључењу уговора, добра – средства за хигијену

 

Обавештење о закључењу уговора – намирнице за кориснике услуга социјалне заштите

 

Обавештење о закључењу уговора – услуге одржавања хигијене

 

Oбавештење о закључењу уговора – осигурање возила

 

Обавештење о закључењу уговора- сервисирање рачунара

 

 

Позив за подношење понуда – набавка бензина

Конкурсна документација – Јавна набавка – бензин

Oдлука о додели Уговора – јавна набавка – бензин

Oбавештење о закључењу Уговора – јавна набавка – бензин

 

Одлука о додели Уговора за услугу мобилне телефоније

Oбавештење о закључењу Уговора – услуга мобилне телефоније

 

 

Oдлука о додели Уговора – Услуга обезбеђења

Обавештење о закључењу Уговора – услуга обезбеђења

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – набавка добара- гориво

KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА– Гориво (моторни бензин, дизел гориво и течни нафтни гас)

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Набавка услуге- набављање намирница за кориснике услуга социјалне заштите

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Јавна набавка услуге – набављање намирница за кориснике услуга социјалне заштите

Питања и одговори

 

Обавештење о обустави поступка – јавна набавка – набављање намирница за кориснике услуга социјалне заштите

 

Oдлука о додели Уговора – јавна набавка – набавка горива

Oбавештење о закључењу Уговора – гориво