О центру

Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац основан је од стране Скупштине Града Крагујевца 27. маја 2011. године, као Установа која има за циљ успостављање, пружање и развијање услуга социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе.

Центар има својство правног лица и од 10. новембра 2011. године реализује услуге за децу, одрасла и старија лица, у складу са Законом о социјалној заштити Републике Србије и Одлуком о социјалној заштити Града Крагујевца.

Установа се финансира из буџета Града Крагујевца и средстава по основу партиципације корисника, као и из донаторских средстава и пројеката.

Визија Центра је развијена и ефикасна мрежа услуга социјалне заштите која на квалитетан начин задовољава разноврсне потребе грађана и породице у најмање рестриктивном окружењу.

Услуге Центра реализује тим стручних радника и сарадника који улажу огромне напоре како би се потребе корисника задовољиле у складу са постављеним стандардима услуга.