Контакт

Центар за развој услуга социјалне заштите
„Кнегиња Љубица“, Крагујевац 

 

Служба за опште и финансијско-рачуноводствене послове

ул. Чика Матина 5
34000 Крагујевац

Телефон: 034 355 485
Е-mail: centarkg@kneginjaljubica.org.rs

 

Саветовалиште за брак и породицу
ул. Првослава Стојановића бр. 8
34000 Крагујевац

Телефон: 034 356 778

 

Помоћ и нега у кући за одрасла и стара лица
ул. Чегарска бр. 2
34000 Крагујевац

Телефон: 034 501 152