ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „КНЕГИЊА ЉУБИЦА“ КРАГУЈЕВАЦ

 

 

У складу са Дописом Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима, Дописом Министарства за рад, борачка и социјална питања Републике Србије и упутствима Министра поменутог Министарства, наша Установа је предузела следеће:

 1. Уведене су опште мере које важе за све запослене и то:
 • Свакодневно проветравање и одржавање хигијене простора и опреме у коме бораве корисници и запослени, редовно пражњење отпаа, коришћење адекватних заштитиних материјала и средстава (рукавице, маске за лице, дезинфекциона средства и др.)
 • Редовно снабдевање течним сапуном тоалета и трпезарија
 • Одговарајуће мере контроле редовног прања руку свих корисника и запослених
 • Одржавање едукативних сасатанака посвећених одржавању личне хигијене и непосредног окружења, као и значају придржавања свих превентивних мера у циљу спречавања и ширења инфекције;
 1. Организација, план и програм рада Службе за децу и младе

Контакт телефон: 034/370-195, 065/612-04-90; 065/972-83-03

Пружање услуге Дневних боравака за децу и младе је привремено заустављен, корисници су благовремено информисани и активности су прилагођене у складу са препорукама Владе Републике Србије. С обзиром да се ради о корисницима, деци и младима којима је континуирано неопходна психосоцијална подршка, а како би сачували емоционалну и свеукупну функционалност , поготову у ситуацијама са непредвидивим карактером и кризним ситуацијама које проузрокују панику, психомоторну узнемриреност, негативизам, рад са истима је прилагођен како свеукупној насталој ситуацији у друштву, тако и потребама ове категорије грађана.

Дневни боравак за децу из породица у ризику своје програмске активности ће наставити да реализује у мањим групама , ван просторија Установе, прецизније, групни саветодавни рад, психосоцијална и мотивациона подршка са децом и родитељима ће се одвијати преко „он лајн Вибер групе“ (задужена особа Дневног боравка, дипл. Психолог ће водити поменуту активност од куће, а које ће се реализовати понедељком, средом и петком). Такође, у зависности од могућности, планира се програмска активност под називом „Боравак у природи“, по препоруци и упутству за понашање у вези са CORONA вирусом.

Дневни боравак за децу и младе са проблемом у понашању своје програмске активности, пре свега, индивидуалне разговоре, младима са којима се актуелно реализују васпитни налози и васпитне мере, а у форми индивидуалне психосоцијалне и мотивационе подршке, обављаће се посредством „скајп“ видео позива, посредством друштвених мрежа или телефонским позивима, уколико могућности то дозвољавају (сваки корисник ће се контактирати у термину када му је, иначе, пре ванредних околности био предвиђен термин). Сваком кориснику, уколико се процени да је неопходна интензивна психоцојална подршка и индивидуални разговор, по принципу један на један, у отвореном простору са једним од стручних радника. Такође, једна од активности младих Боравка, ће се односити на успостављање сарадње младих, пунолетних корисника са Службом за старе наше Установе, а како би се група младих укључила у волонтерску подршку (достава намирница, достава лекова…) старијим лицима који су корисници услуге Помоћ и нега у кући и Дневног боравка за старије особе; све описане активности би се одвијале уз директну подршку и праћење стручних радника (дипл. Социјалне раднице и дипл. Специјалног педагога) Такође, остварен је контакт са Црвеним крстом Крагујевца и договорено је укључивање младих волонтера Дневног боравка у реализацију волонтерских активности Црвеног крста.

Прихватилиште за децу и младе ће организзовати своје програмске активности у складу са препорукама, инструкцијама и упутствима Владе Републике Србије, локалне самоуправе и надлежних министарстава. Из поменутих, предузете су следеће мере:

 • Деца ће наставу похађати посредством дигиталне телевизије;
 • Обезбеђена су дезинфекциона средства како за личну, тако и за хигијену простора која се интензивније спроводи. Такође, Институт за јавно здрављеје дезинфиковао простор Службе;
 • Незапосленима су онемогућене посете, сваки контакт сродника, старатеља се остварује телефонским путем посредством Руководиоца Службе;
 • Запослени се стриктно придржавају Упуства о мерама превенције и мерама заштите;
 • Исхрана корисника је такође, у складу са препорукама;
 • Активности деце с прилагођене новонасталој ситуацији , индивидуализоване и прилагођене актуелном броју коринсика;
 • Пријем нових корисника ће се одвијати по прилагођеној процедури која подразумева неодложну интервенцију – дежурни радник упутног органа најављује потребу за пријемом, доводи корисника у Установу, заједно пролазе хигијенски третман (употреба маске, рукавице, дезинфекција обуће , руку, мерење телесне температуре) у унапред обезбеђеном и новонасталој ситуацији прилагођеном простору за пријем. Од дежурног радника упутног органа, пре реализовања евентуалног пријема, потражује се неопходна здравствена документација да лице није заражено вирусом SARS, COV-2. Превентивно, новопримљени корисник/ца се смешта у посебне просторије које ће обухватити собу, ходник и тоалет, а у складу са инструкцијама Министарства з арад, запошљавање, борачка и социјална питања, подразумева 14 дана карантина у оквиру Установе.

Прихватилиште за жртве насиља у породици реализоваће програмске активности у складу са препорукама а, описане и идентичне услузи Прихватилишта за децу и младе.

Такође, планира се пружање подршке „онлајн“ на друштвеним мрежама а на страницама услуга за све грађане.

 1. Саветовалиште за брак и породицу

Саветодавно-тераписки рад ће се организовати преко телефона и путем мејла. Саветовалиште ће пружати услуге путем телефона сваког радног дана од 7:30 часова до 15:30 часова. Бројеви телефона на које корисници могу позивати су:

034/356-778 и

064/87-53-077

Корисници могу користити и мејл Саветовалишта:

savetovaliste.kg.porodica@gmail.com

и на мејл ће добити одговор. На овај начин ће корисници добити подршку, информације и препоруке, што је у овим условима најбитније.

План рада Службе за одрасле и старије особе за време ванредног стања

Контакт телефони: 034/501-152; 034/504-337; 064/872-83-01

 1. Услуга Помоћ и нега у кући одраслим и старијим особама

– Приоритет при коришћењу услуге имају корисници, старији од 65 година, без породичног старања којима ће се превасходно набављати лекови, намирнице, припремати оброци и пружати подршка око одржавања личне хигијене;

-Помоћ при одржавању личне хигијене корисника (промена пелене и купање) пружаће се само у ситуацији када сродници нису у могућности да им обезбеде ову врсту подршке

-Оправданост осталих активности услуге (одржавање хигијене стамбеног простора…) процењиваће се на дневном нивоу и усклађиваће се према капацитетима услуге, приоритетима и расположивим људским ресурсима;

-Сходно наведеним мерама, прегруписаће се распореди рада геронтодомаћица на терену;

-Геронтодомаћицама ће се омогућити коришћење службених возила како би се смањило или елиминисало коришћење градског превоза;

-У превозним средствима, обавезно је коришћење заштитне маске и рукавица;

-Свакодневно ће се одржавати хигијена простора и опреме;

-По завршеном теренском раду, геронтодомаћице ће долазити у просторије Службе, само ради преузимања неопходних средстава за заштиту на раду и достављања евиденција (Дом здравља Бресница и Дневни боравак за старије особе).

-Међусобна комуникација запослених ће се обављати телефоном.

-Сви запослени су у обавези да се придржавају Упутства о мерама превенције и заштите на корона вирус.

Дневни боравак за старије особе

 1. Привремено је обустављен рад Дневног боравка за старије особе.
 2. Простор Дневног боравка стављен је на располагање запосленима у Служби за одрасле и старије ради ефикаснијег организовања услуге Помоћ и нега у кући и смањења мобилности.
 3. Са корисницима Дневног боравка обављаће се свакодневни телефонски контакти ради пружања подршке.
 4. Стручни сарадник из Дневног боравка биће прераспоређена на послве логистичке подршке у Служби, као и у Установи.

Сви послови у оквиру Службе за опште, правне и финансијско- рачуноводствене послове ће се извршавати електронским путем кад је могуће.

Контакт телефон 034/355-485; 034/355-486, 064/87-28-305

Свеукупан план, програм и активности рада Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ и Служби је усклађен препорукама заштите ширења КОРОНА вируса, такође, и континуираној подршци и стабилизацији психолошкој и емоционалној, у кризним ситуацијама које изазивају психомоторну узнемиреност, негативизам и панику код осетљивих категорија становништва.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *