About Centar

Center for development of social care services

Центар за развој услуга социјалне заштите “Кнегиња Љубица” Крагујевац основан је од стране Скупштине Града Крагујевца 27. маја 2011. године, као Установа која има за циљ успостављање, пружање и развијање услуга социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе.

Центар има својство правног лица и од 10. новембра 2011. године реализује услуге за децу, одрасла и старија лица, у складу са Законом о социјалној заштити Републике Србије и Одлуком о социјалној заштити Града Крагујевца.

Установа се финансира из буџета Града Крагујевца и средстава по основу партиципације корисника, као и из донаторских средстава и пројеката.

Визија Центра је развијена и ефикасна мрежа услуга социјалне заштите која на квалитетан начин задовољава разноврсне потребе грађана и породице у најмање рестриктивном окружењу.

Услуге Центра реализује тим стручних радника и сарадника који улажу огромне напоре како би се потребе корисника задовољиле у складу са постављеним стандардима услуга.