Дневни боравак за децу из породица у ризику

Дневни боравак за децу из породица у ризику је основан 2007.г, а од 2011. године Програм се реализује у оквиру службе за младе Центра “Кнегиња Љубица”. Од  августа 2016. године, Центар је лиценцирани пружалац услуге са капацитетом од 15-оро деце.

Циљна група су:

 • деца основношколског узраста чије су развојне потребе и постигнућа угрожена у породици, услед присуства више различитих ризика: болест, сиромаштво, занемаривање и непрепознавање потреба деце на раном узрасту, недовољне васпитне и образовне компентенције родитеља, незапосленост, поремећени породични односи;
 • деца од 7-15 година која показују блаже облике проблема у понашању (сукоб са вршњацима, неприлагођеност школској средини…);
 • деца која имају тешкоће у организацији слободног времена и савладавању наставног градива.

Деца се укључују у рад Дневног боравка:

 • на предлог Центра за социјални рад;
 • по препоруци стручних радника школе;
 • по препоруци Породичних сарадника
 • на иницијативу родитеља.

Програм рада Дневног боравка за децу из породица у ризику обухвата:

 • психосоцијалне радионице,
 • индивидуални и групни саветодавни рад са децом,
 • индивидуални и групни саветодавни рад са родитељима,
 • помоћ и подршка у учењу,
 • креативне радионице и едукативне радионице,
 • Школу животних вештина,
 • спортске активности,
 • излете за децу, посете забавно-културним центрима и манифестацијама,
 • материјалну подршку,
 • исхрану,
 • структуирање слободног времена.

Саветодавни рад са родитељима се остварује у просторијама Дневног боравка (индивидуално и групно кроз организацију родитељских састанака), заједничким активностима родитеља и деце као и редовним телефонским контактима.

Дневни боравак је радним данима организован у две смене: од 9 до 13 часова и од 13 до 17 часова . Програм Дневног боравка се реализује и током распуста. Услуге су бесплатне.

У рад са децом/младима укључени су лиценцирани стручни радници Центра, едуковани за рад са децом/младима.