Дневни боравак за децу и младе са проблемом у понашању

Дневни боравак за децу и младе са проблемом у понашању основан је 2009. године. Од 2011. године реализује се у оквиру Службе за младе Центра “Кнегиња Љубица”,  а од  августа 2016. је лиценцирани пружалац услуге.

Циљна група су:

 • деца и млади од 15 до 18 година, који манифестују проблеме у понашању или су у ризику за развој проблема у понашању, на иницијативу родитеља, старатеља, или друге институције, а по процени органа старатељства,
 • деца и млади од 14 до 21 године по одлуци Тужилаштва или Суда у оквиру примене васпитне мере или посебне обавезе.

Деца и млади се у рад Боравка укључују:

 • по упуту ЦСР-а, а по изреченој мери Суда и Тужилаштва (васпитне налози и васпитне мере),
 • по препоруци стручне службе школе,
 • на захтев родитеља (најчешће је то по препоруци родитеља деце која су већ користила услугу) ,
 • самоиницијативно.

У периоду од 1. јануара 2015. године до марта  2017. године упућено је 124-оро деце и младих.

Програм рада Дневног боравка за децу и младе са проблемом у понашању обухвата:

 • индивидуални саветодавни и радионичарски рад са децом и младима,
 • процес “вентилирања осећања” ,
 • процену индивидуалних карактеристика и интересовања,
 • укључивање у групни или интезивирање индивидуалног рада,
 • групни саветодавни и радионичарски рад ,
 • групне састанке, разговоре,
 • психосоцијалне радионице (Постављање циљева, Препознавање позитивних и негативних аспеката у понашању, Контрола импулса, Препознавање првих знакова беса, Техника „тајм-аут“ и „семафор“, Толеранција на фрустрацију, Препознавање и адекватно испољавање осећања, Потребе, Препознавање потреба, Асертивна комуникација и понашање, Формула асертивности,  „Ја-Ти“ говор,  Мотивација за промену у понашању,  Одговорност, Нивои одговорности, Самосталност , „АБЦ“ модел,  Насиље- дефиниција, врсте насиља),
 • саветодавни рад са родитељима ,
 • Уговоре о понашању са младима и родитељима,
 • организовање подршке у образовању,
 • структуирање слободног времена (спортске активности, драмска секција, креативне радионице, кулинарске радионице, излети, позориште, одласци на Градске базене, биоскоп, летовање, учешће на спортским турнирима у малом фудбалу, вечере у ресторанима, организација и реализација фестивала  младих”Блеја”).

Резултати у раду са децом и младима са проблемом у понашању су:  побољшан успех у школи,  ниска стопа вишеструког рецидива, мотивисаност родитеља за сарадњу, поштовање групних норми понашања и правила Кућног реда Установе, отвореност у комуникацији и мотивисаност деце и младих за сарадњу, самоиницијативни доласци након реализоване васпитне мере или налога.