Националне мрежa за третман починилаца насиља у породичним односима ОПНА, стручни скуп, март 2018.